Marleen Spierings
by on June 10, 2020
632 views

LEIDS MUSEUM DEBAT: ERFGOED PILGRIM & MAYFLOWER LEIDEN400 DIGIDEBATE

Onderwijsvoorsprong en betekenisvol leren in een Museum Debat: wij willen leerlingen ruimte geven om samen hardop na te denken. Wij noemen dat 'slow learning', omdat het waardevol is als we in onderwijs samen stil staan en reflecteren over de informatie die met grote snelheid en vanuit verschillende perspectieven op ons afkomt. Dat doen we in de contextrijke en authentieke omgeving van een museum. Nu hebben we dit ook door onderwijs op afstand verder vorm gegeven vanuit de vraag: hoe debatteer je in het Museum of een Instelling wanneer je niet fysiek bij elkaar bent? De Leidse Musea en Instellingen helpen het Onderwijs door hun rijke leeromgeving ook online beschikbaar te maken voor de docenten en leerlingen. Vanuit Museum Challenge onderzoeken docenten en musea hoe de werkvorm DigiDebat in te zetten vanuit het idee van onderwijsvoorsprong en betekenisvol leren vanuit het meerdimensionale verband tussen het kind, het leren en de sociale bekwaamheid. Onze debatten krijgen vorm vanuit de volgende vragen:
 

  • Wat heeft voor mij betekenis?
  • Wat wil ik leren?
  • Wat heeft betekenis voor (de mensen in) mijn omgeving?
  • In hoeverre is dat ook belangrijk voor mij?


Deze betekenisvolle vragen dekken leerdoelen en daaraan gekoppelde compententies en vaardigheden. Leerlingen van lagere en middelbare scholen denken samen met betrokkenen na over de verdere uitwerking van die vragen, die stellingen, de leerdoelen en de te ontwikkelen competenties. Of de werkvorm nu een Museum Debat, een Design Challenge, of een Hele Taak Eerst, centraal staat het versterken van de autonomie van de lerende, of dat nu een leerling, docent, museum medewerker, of ouder is. Zo is het onze doelstelling om al onze lerenden te coachen hoe zelf een debat te leiden, niet om geleid te worden. Zelf een stelling bedenken, niet alleen maar uitvoeren wat een ander heeft bedacht.


Ook meedoen of meedenken als museum, leerling of docent? Of geïnteresseerd in de lesmaterialen? We hebben lesmaterialen ontwikkeld om een debat te kunnen uitvoeren waarbij leerlingen zo zelfstandig mogelijk het debat kunnen uitvoeren en de docent dit gezamenlijke leerproces coacht. Ook hebben we materialen om leerlingen aan te zetten tot het zelf stellen van leerdoelen, tot zelfreflectie op hun eigen competenties en vaardigheden, hoe peer feedback te geven en ontvangen op basis van vergroot inzicht in beoordelingscategorieën. Wat wij samen ontwikkelen, is open source beschikbaar vanuit de gedachte van delen en groeien in een lerende gemeenschap. Wil je ook bijdragen? Vul dan het formulier in op Museum Challenges.

Bekijk het debat

Ook feedback geven? Meld je hier aan!

Online debating: how does that work? Dutch students have thought of different ways to do an online debate in a somewhat adapted form. Museums and organisations are willing to contribute to this unusual and interesting didactic debating method to facilitate student exchanges in Covid-19 crisis times Museum Challenge is een initiatief van de Leidse Aanpak. Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leiden (Innovatiesubsidie), de Leidse musea, het Leidse lager en middelbaar onderwijs (SCOL) en het hoger onderwijs (Honours Programme Leiden University).


“Mijn collega’s en ik vinden het belangrijk dat jullie daarover meedenken”, zei Rutte in mei 2020 tijdens een Corona Persconferentie, “Jullie creativiteit is heel nodig.” Kinderen moeten met ideeën komen, kritiek leveren". De Leidse Aanpak bedankt iedereen die zich met hart en ziel voor Museum Debat en het kritisch denken en spreken van leerlingen heeft in gezet, te weten: de leerlingen en docenten van Bonaventuracolege, Visser 't Hooft Lyceum, Stedelijk Gymnasium Leiden, Rijnlands Lyceum Oegstgeest, BS De Hobbit, BS De Tweemaster, de medewerkers van Erfgoed Leiden, De Lakenhal, de Hortus botanicus, Volkenkunde, Naturalis, Rijksmuseum van Oudheden, Pilgrim Museum, SCOL, PROO Leiden, Objectwijs, Honours Programma Rijksuniversiteit Leiden en de Gemeente Leiden die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt door het verlenen van de Leidse Onderwijs Innovatie subsidie.

De Leidse Aanpak
Museum Challenges


Bij het schrijven van dit artikel, dank ik Lineke van Tricht van De Leidse Aanpak, vanuit haar Bureau Talent, hun Talentprojecten, Lesmateriaal, en de door haar aangereikte bronnen:

Bureau Talent Oplossing Betekenisvol Leren

© Bureau Talent

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/04/16/gevolgen-coronamaatregelen

Bransen, Jan (2019). Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs. Leusden: ISVW Uitgevers
https://onderzoekonderwijs.net/2020/04/07/scholieren-vertellen-ons-wat-echt-belangrijk-is-in-tijden-van-corona

https://duurzaamonderwijs.com

Marcia, J.E. (1980). Identity in Adolescence. New York: Wiley & Sons

Entwistle, N. (2000). Promoting deep learning through teaching and assessment: conceptual frameworks and educational contexts. Leicester: TLRP Conference.

Posted in: Education
Like (2)
Loading...
Applause (1)
Loading...
3