Group Info
Team Sociating
Founder

Are you a Student or an Expert in Business & Economics?

Join the discussion, share your knowledge in our Community.
Join The New Learning Chain Now

Link

Ernst Snijder
Niemand weet meer wie de eerste was die ooit zei dat 7 van de 10 personen hun nieuwe baan via het eigen netwerk vindt, maar voor decennia gold dit als het onbetwiste dogma binnen de loopbaanindustrie.... View More