Briefadvies: SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs

November 21, 2019 by , in Education

Briefadvies: SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs.

In zijn brief schetst de SER vanuit sociaal economische perspectief de thema’s die aan de orde zouden moeten komen in de strategische agenda. Daarbij wordt ook verwezen naar eerdere adviezen van de SER.

De SER vraag onder meer aandacht voor de financiële krapte van het stelsel en de noodzaak van een maatschappelijke investering in goed hoger onderwijs en voor stabiliteit in bekostiging om de Nederlandse kennisinfrastructuur en innovatiekracht verder te stimuleren. Ook vraagt de SER aandacht voor de omstandigheden waaronder studenten zich kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan arbeidsmarktperspectief, na te denken over de huidige vorm van studiefinanciering en studentenbegeleiding te verbeteren.

Voor de werkomstandigheden in het hoger onderwijs vraagt de SER specifiek aandacht, zoals de werkdruk en het salarisniveau en voor de effecten van internationalisering op het hoger onderwijs

Marleen Spierings
Marleen Spierings, November 21, 2019
220 Views , 11 Downloads, 0 Comments, 0 Likes

License Information

free of charge

Be the first person to like this.