Group Info

Are you a pioneer or expert in Museum Education? Share your expertise and interest with our global network. Join the community!

Join now

 

Erfgoedwijsheid

Erfgoed Onderzoek en Onderwijs in Culturele Dynamiek en Sociale Interactie in Heden en Verleden

Op bewuste en verbindende wijze met elkaar praten over erfgoed leidt tot erfgoedwijsheid voor iedereen die beroepsmatig of persoonlijk betrokken en begaan is met cultuur. Archiefonderzoek, (big) dataonderzoek, veldwerk, interventieonderzoek en actieonderzoek naar concrete cultuurverschijnselen worden onderzocht in hun historische, geografische en sociaal-maatschappelijke context. 

We zoeken hier actief naar partnerschappen in de hele educatieve, wetenschappelijke en culturele keten. Hoe geven we onze erfgoedwijsheid in verhaalvorm aan elkaar door? Wek didactisch modellen en werkvormen gebruiken we daarbij? Welke rol speelt object-gestuurd leren? Welke rol speelt De Museale Weegschaal? Hoe maken we interactief erfgoed onderwijs? Welke rol speelt technologie daarbij?