Thursday, March 26, 2020 1:00 pm - 5:00 pm
Helena van Doeverenplantsoen 3, Den Haag

Hoe versterkt Den Haag collectieve vormen van duurzaam leven en produceren?

Kom je laten inspireren door commons-expert Michel Bauwens, Haagse èn internationale voorbeelden en werk samen met commoners, politiek en ambtelijk Den Haag aan de stad van morgen! Met een lezing van Michel Bauwens, discussies en diverse workshops over gemeentelijk vastgoed, mobiliteit, energie en voedsel aan de hand van concrete Haagse voorbeelden.

Michel Bauwens is oprichter van het commons-netwerk P2P Foundation, een wereldwijde groep onderzoekers die werken aan peer-to-productie, governance en eigendom op basis van commons. In zijn lezing gaat Bauwens in op historische en eigentijdse commons, hun waarde voor de stad en wat we in Den Haag kunnen leren van recente voorbeelden in België en elders.

In Den Haag zijn veel voorbeelden te vinden van mensen die zelf hun woningen, werkruimtes, energie, zorg, vervoer of voedsel regelen. Denk aan (onder andere) Lekker Nassûh, Spinozahof, de Groene Regentes, de Besturing en de Waterspin, CoperDeelt, Woonvereniging Roggeveenstraat, Groene Mient. In een 'common' (in het Nederlands: ‘meent’) bepalen de deelnemers zelf de regels en de ‘winst’ komt toe aan alle betrokkenen.

De meent is een oude naam voor gemeenschappelijk goed en het gezamenlijk beheer daarvan. Deze benadering staat centraal in de opkomende coöperatieve beweging, die streeft naar een eerlijke en duurzame samenleving waarin creativiteit, innovatiedrift en productiviteit bijdragen aan waardecreatie in de stad. Dat bewoners op deze wijze samen veel nieuwe harde èn zachte, economische én sociale waarde kunnen creëren blijkt uit recente voorbeelden in Barcelona, Amsterdam en Gent.


Schrijf je in (toegang gratis): 
Programma

13:30 INLOOP

14:00 INTRO Martijntje Smits & Iris Schutten 

14:15 LEZING  “COMMONS, WAARDECREATIE & STAD
– lessen voor Den Haag” door Michel Bauwens; commonsdenker, cyberfilosoof en oprichter van P2P Foundation (een wereldwijde groep onderzoekers die werkt aan peer-productie, governance en eigendom op basis van commons). Bauwens geeft over de hele wereld lezingen over de commons-gedachte en is auteur van De Wereld Redden – Met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving en van het Commons-transitieplan voor de stad Gent.

15:15 PANELDISCUSSIE: COMMONING in DEN HAAG 
– met Michel Bauwens, panel en zaal

15:45 PAUZE

16:00 WORKSHOPS  
Hoe versterken commons de stad? Hoe versterkt de gemeente de commons? Keuze uit vier: gemeentelijk vastgoed, voedsel, mobiliteit, energie.* (zie hieronder)

17:00 DEBAT:
COMMONING VOOR DE STAD VAN MORGEN met Michel Bauwens, panel en zaal

17:45  SLOT:
Vooruitblik op de Haagse Commons 2020-2021  Martijntje Smits en Iris Schutten

18:00 BORREL
optioneel: samen eten)


*) WORKSHOPS, keuze uit vier:

Voor wie: gemeente-ambtenaren, lokale politici, vertegenwoordigers van commons-initiatieven en coöperaties in Den Haag en omstreken, stadsbewoners. 

Doel: het versterken van Haagse duurzaamheidsinitiatieven door van elkaar te leren, duidelijker zichtbaar te worden voor de gemeente, een impuls te geven aan beleid dat Haagse coöperatieven ondersteunt.
 

1. GEMEENTELIJK VASTGOED
– met Iris Schutten De Helena, een groot voormalig schoolgebouw in het Oude Centrum van Den Haag staat grotendeels leeg. Huidige gebruikers en de buurt ontwikkelen het gebouw het liefst zèlf als plek voor kunst, stad, samenleving en transitie. Dit jaar nog komt er als kick-off een EnergieKas annex tropische volkstuin bovenop te staan. De gemeente lijkt te moeten wennen aan initiatiefrijke burgers. Hoe deden andere panden dat en hoe gaan we verder?

2. VOEDSEL  
– met Liane Lankreijer   De voedselketen is zo lang geworden dat we niet meer weten wat er bij de boer gebeurt. We streven naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem, dat niet meer uitsluitend leunt op ‘marktwerking’. Wat betekent het als we voedsel als commons organiseren: regionale en coöperatieve voedselsystemen, samenwerking met boeren, gemeenschappen in de stad? Kortom: kunnen we concreet in Den Haag samenwerken aan Ons Eten, en wat hebben we daarvoor nodig?

3. VERVOER  
 – met Walter Dresscher. Hoe kunnen bewoners van Den Haag zelf op een coöperatieve manier hun eigen vervoer vormgeven, onafhankelijk van marktpartijen die meestal niet dezelfde doelstellingen hebben als de bewoners? Door mobiliteit als commons te benaderen kan er een belangrijke verschuiving plaatsvinden naar een duurzaam en betaalbaar vervoerssysteem. Welke interessante voorbeelden zijn er al, en wat kunnen we daarvan leren?

4. ENERGIE    
– met Noud te Riele  en Tom Egyedi. In Den Haag zijn tal van burger-initiatieven verrezen rond opwekking en delen van duurzame elektriciteit en warmte. Verschillende Haagse energiecoöperaties verzorgen hun eigen energiebehoefte. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kan de gemeente profiteren van de inspanningen van burgers voor de energietransitie? Hoe gaan gemeente en energie-commons beter samenwerken?

Voor meer info kun je de website raadplegen of het bijgevoegd pdf
 

Attachments
Be the first person to like this.
There are no new feeds to view at this time.