#coronacrisis

Team Sociating
Vanwege de #coronacrisis was het #bsa (bindend studieadvies) voor eerstejaars afgelopen studiejaar niet bindend en mogelijk blijft dat zo. Zijn eerstejaars gebaat bij afschaffen van het bsa? https://p... View More
Marleen Spierings
De #coronacrisis heeft een aantal bestaande problemen in het #hogeronderwijs uitvergroot. Zo pompen onderwijs Instellingen zijn studenten rond. https://www.scienceguide.nl/2020/10/extra-geld-is-niet... View More
Load More