#data

Team Sociating
Bedrijven met een te sterke focus op #data en #algoritmes verliezen het vermogen om duiding te geven aan cruciale verbanden in de wereld die niet te kwantificeren zijn. De alfa- en gammawetenschappen ... View More
Be the first person to like this.
973 Total views
Load More