#ethiek

Team Sociating
Terrorismebestrijders lopen regelmatig tegen lastige ethische dilemma’s aan. Het ontbreekt binnen de veiligheidsautoriteiten echter nog aan een goede infrastructuur om die dilemma’s bespreekbaar te ma... View More
Load More