#studenten

Team Sociating
De basisbeurs is een aantal jaar geleden afgeschaft. Daarvoor is een sociaal #leenstelsel in de plaats gekomen. #Studenten met ouders met een laag inkomen kunnen wel een aanvullende beurs aanvragen. D... View More
Load More