#studenten

International Student Expert Network
De vorig jaar afgestudeerde Alycia Colijn kampte in haar vierde jaar met ernstige stressproblematiek. Ze heeft het platform BeatUs opgericht om andere #studenten te helpen met hun problemen om te gaan... View More
International Student Expert Network
#Studenten, docenten en #bedrijven waarderen het werken in ondernemende projectvormen. Tegelijk is het voor bedrijven en #onderwijs vaak niet makkelijk is om samen te werken in ondernemende projecten.... View More
Team Sociating
Volgens de gemeente Utrecht doen veel #studenten hun best om de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven. Tegelijkertijd zijn er onder deze doelgroep veel besmettingen. Dit zou onder andere kome... View More
Team Sociating
Als gevolg van de #coronamaatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn dit jaar "aanzienlijk" meer eindexamenkandidaten geslaagd. Mede door het #coronavirus zijn de eisen minder streng ten aanzien va... View More
Team Sociating
Hoe zorg je voor nieuwe perspectieven? Simpel: zet talent in voor je bedrijf! Door #studenten slim te betrekken, krijg je nieuwe inzichten en kun je starten met #innovatie. Bas Olde Hampsink, programm... View More
Marleen Spierings
Be the first person to like this.
99 Total views
Team Sociating
#Studenten moeten worden ingezet om bedrijven met hun cybersecurity. Werden er in 2016 in de Noordoostpolder nog zeven aangiftes van #cybercrime gedaan, in de eerste acht maanden van dit jaar zijn het... View More
International Student Expert Network
UTRECHT Nederlandse #studenten hebben vaak veel moeite met het vinden van een kamer in Utrecht. Dat is ook niet gek met een tekort aan 7600 studentenwoningen in Utrecht. Ieder jaar komen er ook nog ee... View More
Team Sociating
#Studenten moeten bewuster worden van het belang van het naleven van de coronaregels. Dat is het doel van de landelijke campagne die vandaag in veel studentensteden van start ging. In Enschede is de P... View More
Team Sociating
BELGIE, Antwerpen. Professor Els Prinsen, Universiteit Antwerpen, ziet een significante verbetering in resultaten in het afgelopen semester waarin de lessen opgenomen werden.‘ De #studenten scoorden v... View More
Load More