Hogeschool Leiden
De vraag naar Data Stewards is groot; het aanbod klein. #HogeschoolLeiden en GO FAIR spelen hierop in en bieden onderwijs aan gericht op FAIR Data Stewardship. De eerste bachelorstudent brengt de opge... View More
Hogeschool Leiden
Het #lectoraat Contextueel Veranderen houdt zicht bezig met #kennisontwikkeling (praktijkgericht onderzoek) en de valorisatie van deze kennis in de beroepspraktijk. Dit doet zij door onderwijs aan stu... View More
Load More