Intellipaat
2 likes Education
Intellipaat is a global online professional training provider. We are offering some of the most updated, industry-designed certification training programs which includes courses in Big Data, Data Science, Artificial Intelligence and 150 other top trending technologies. We help professionals make the right career decisions, choose the trainers with over a decade of industry experience, provide extensive hands-on projects, rigorously evaluate learner progress and offer industry-recognized certifications. We also assist corporate clients to upskill their workforce and keep them in sync with the changing technology and digital landscape.
Neelesh Sharma
Team Sociating
BLISS
Social Researchers, Students and Experts ar welcome to join and follow the latest on BLISS.
Marleen Spierings
Hogeschool Leiden
3 likes Education
Hogeschool Leiden is een instelling voor hoger beroepsonderwijs gevestigd in Leiden. De hogeschool ligt in het Leiden Bio Science Park, op loopafstand van station Leiden Centraal, naast het LUMC en Naturalis. De hogeschool telt meer dan 10.000 studenten en circa 800 medewerkers, waarbij persoonlijk contact het uitgangspunt is. De lectoren zijn actief op verschillende terreinen van Jeugd, Life Science, Zorg en het MKB. Hogeschool Leiden heeft lectoraten en netwerken als volgt ingedeeld: Life Sciences: Op het gebied van innovatieve moleculaire diagnostiek en biodiversiteit werkt Hogeschool Leiden samen met bedrijven in het Leiden Bio Science Park, de Universiteit Leiden, Naturalis, het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (CB) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Expertisecentrum Jeugd: Binnen het lectoraat Jeugd zijn verschillende lectoren werkzaam met een eigen thema: Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Jeugdcriminaliteit, Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg, Ouderschap en Ouderbegeleiding en Passend Onderwijs. Zij werken onder andere samen met de Augeo Foundation en de William Schrikker Groep. Gezondheidszorg: Binnen het onderzoeksgebied gezondheidszorg is de hogeschool werkzaam op het gebied van fysiotherapie, chronisch zieken, antroposofische gezondheidszorg en GGZ. Hierbij werkt Hogeschool Leiden samen met zorginstellingen LUMC, het Diaconessenhuis, het Rijnlands Revalidatiecentrum, Bouman GGZ etc. Overige lectoraten en kennisnetwerken: Onderzoeksmethoden en Technieken PR en Social Media Management & Bedrijf Opleidingen De bacheloropleidingen bestaan uit een major en één of meer minoren. Dit zijn keuzevakken die men kan volgen vanaf het tweede jaar. Er zijn verschillende mogelijkheden, waardoor men de studie een eigen richting kan geven. Men heeft de keuze uit een opleidingsminor (een specialisatieminor binnen de eigen opleiding) of een open minor (een minor bij een andere opleiding). De Hogeschool Leiden verzorgt ook nog een aantal Masters: Master Advanced Nursing Practice (Master ANP) Master Jeugdzorg Associate Degree opleidingen Naast de bacheloropleidingen en de masteropleidingen, biedt Hogeschool Leiden ook Associate Degree opleidingen. Dit leidt naar een diploma dat qua niveau hangt tussen, havo, vwo of mbo 4 diploma en het bachelordiploma van de vierjarige opleiding. Hierna kan men meteen of later doorstuderen. Men moet in het bezit zijn van een havo of vwo diploma of mbo-4 hebben afgerond om toegelaten te worden. De Ad opleidingen kunnen gevolgd worden in zowel deeltijd als een duale vorm.  
Team Sociating
Marleen Spierings
Ole Timmers